Choď na obsah Choď na menu
 


Ako poslankyňa chcem presadzovať program Zmeny zdola.

Chcem presadzovať a naplniť strategickú víziu Bratislavy, uvedenú v PHSR, a to aby Bratislava bola mestom, ktoré rešpektuje zásady trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu; mestom, ktoré sa efektívne vyrovnáva s nárokmi na bezpečnosť, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru a zlepšuje kvalitu života obyvateľov; mestom, ktoré umožňuje rovnosť príležitostí, poskytuje profesionálnu a občanom otvorenú správu a riadenie; mestom, ktorého prosperita je postavená na vysokej efektivite, poznatkovo orientovanej ekonomike a znalostnej spoločnosti; úspešne spolupracujúcim mestom, ktoré je dobrým a spoľahlivým susedom a partnerom pre okolité obce, mestá a regióny.
 
Okrem toho všetkého v oblasti životného prostredia zopár konkrétnych vecí: dosiahnuť moratórium na výrub zdravých stromov v meste (v súlade so zákonom); spracovať a realizovať environmentálnu politiku mesta s ohľadom na územný systém ekologickej stability, posilniť účinnosť ÚSES v praxi; uviesť do života Miestnu Agendu 21 (trvalo udržateľný rozvoj), Európsky dohovor o krajine; presadzovať aktívnu politiku mesta smerom k zachovaniu vinohradov, kvalitnej ornej pôdy, lesov na území mesta.
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.